Buurtbewoners Diepe Straten halen slag thuis

VOORLOPIG GEEN LEEMONTGINNING NADAT BEDRIJF AANVRAAG INTREKT

Een aantal buurtbewoners aan de Denderhoutembaan, waar ze verkeershinder vreesden door de leemontginning.
Claudia Van den Houte Een aantal buurtbewoners aan de Denderhoutembaan, waar ze verkeershinder vreesden door de leemontginning.
Er zal voorlopig dan toch geen verdere leemontginning gebeuren in de Diepe Straten. De initiatiefnemer heeft zijn aanvraag ingetrokken. De buurtbewoners van wijk Hof Ter Duyst, die voor problemen vreesden en zich sterk hadden verzet tegen de plannen, reageren tevreden.

Het bedrijf O.D.M. had een omgevingsvergunning aangevraagd bij de provincie voor de ontginning, opvulling en de bebossing van de gronden achter wijk Hof Ter Duyst. Die aanvraag stuitte op heel wat protest bij de buurtbewoners. Ze vreesden vooral voor verkeersproblemen op het tracé via de Denderhoutembaan, omwille van de extra vrachtwagens die er zouden passeren, en voor onveiligheid aan de scholen die langs het traject liggen.


De buurtbewoners waren ook nog begaan met de geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit, verstoring en vernietiging van de natuurzone 'Galgenveld-Diepe Straten', en het stof en de modder dat het vrachtvervoer zou veroorzaken en achterlaten. Er kwamen dan ook heel wat bezwaren binnen bij de stad Ninove van buurtbewoners - die ook zwarte vlaggen hadden opgehangen aan hun huizen -, het buurtactiecomité 'Red de Diepe Straten' en ook de gemeente Haaltert diende bezwaar in aangezien een deel van het vrachtverkeer over Denderhoutem zou verlopen.

Een van de gebieden die ontgind zouden worden.
Claudia Van den Houte Een van de gebieden die ontgind zouden worden.

Negatief advies

De stad Ninove en Ruimte Vlaanderen gaven een negatief advies voor de vergunningsaanvraag, waarop de firma haar aanvraag nu heeft ingetrokken. Het buurtactiecomité 'Red de Diepe Straten' reageert tevreden: "We zijn heel blij dat alle bezwaren die werden ingediend toch effect hebben gehad", zegt Joris Van Ongeval. Het comité is er zich wel van bewust dat de initiatiefnemer altijd een nieuwe vergunning kan aanvragen. "We blijven waakzaam en zullen ook in de toekomst de straten vrijwaren van leemontginning. We beseffen dat deze veldslag gewonnen is, maar dat het nog niet voorbij is. Daarom hebben we een vzw 'Red de Diepe Straten' opgericht met als doel de Diepe Straten te behouden zoals ze nu zijn. In het slechtste geval zien we leemontginning enkel voor lokaal gebruik door steenbakkerij Hove. We gaan proberen om het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan te laten aanpassen, maar dat zal een werk van lange adem worden. We gaan verder nog bekijken wat we nog kunnen doen om het gebied leefbaar te houden."

Alert blijven

Ook burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) en schepen van Leefmilieu en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen) reageren tevreden, maar zeggen alert te zullen blijven in dit dossier.


"We zijn er wel van overtuigd dat een nieuwe aanvraag met de omvang en impact van de huidige aanvraag weinig waarschijnlijk is. Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan laat immers geen volledige opvulling van de putten toe, wat bij de huidige aanvraag het grootste deel van de transporten door dichtbevolkt gebied met bijpassende hinder met zich mee zou brengen", aldus De Jonge en Vande Winkel.