Akouyo krijgt 8.000 euro subsidie voor project in Togo

De provincie Oost-Vlaanderen verleent 8.000 euro subsidie aan Akouyo uit Ninove om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden in een medisch consultatiebureau in Togo. Vzw Akouyo is een ontwikkelingsorganisatie die werkt aan een betere toekomst voor (wees)kinderen en hun familie in Togo. De provincie wil het draagvlak voor internationale solidariteit verbreden en de directe verbondenheid met het zuiden versterken.


"Dankzij de inzet en het enthousiasme van de Oost-Vlaamse organisaties wordt internationale solidariteit zeer concreet voor de burger. Op die manier laten zij het thema aansluiten bij de leefwereld van de mensen hier", zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking. (CVHN)Video