"Gebrek aan vertrouwen en intimidaties"

MANAGEMENTTEAM STADSPERSONEEL BEENHARD VOOR SCHEPENCOLLEGE

Secretaris Carine Coppens, hoofd van het stadspersoneel.
Claudia Van den Houte Secretaris Carine Coppens, hoofd van het stadspersoneel.
Het managementteam van het stads- en OCMW-personeel neemt het college van burgemeester en schepenen op de korrel in een opvallende brief. Daarin uiten ze hun zorgen aan het college na signalen van angst, verlamming en motivatieproblemen bij het personeel. Ze halen een gebrek aan vertrouwen aan vanuit het stadsbestuur en spreken zelfs over intimidaties van leden van het college.

In de brief die naar de leden van het college van burgemeester en schepenen (CBS) werd gestuurd, spreekt het managementteam (MAT) van de stad en het OCMW over een gebrek aan een consequent Human Resources Management-beleid vanuit het bestuur. "Signalen van (faal)angst, verlamming, naderende uitval en motivatieproblemen komen alsmaar meer naar boven. Het heeft intussen een zodanig niveau bereikt dat we ons zorgen maken", klinkt het in de brief aan de burgemeester en schepenen. Sommige personeelsleden zouden een gebrek aan vertrouwen vanuit het bestuur voelen door "repressief optreden" door het bestuur en "intimidaties van leden van het CBS".

Schepen Alain Triest (Open Vld).
Claudia Van den Houte Schepen Alain Triest (Open Vld).

Dialoog

"Het zijn zware woorden, maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de meldingen die we krijgen. Wij staan in de dagdagelijkse werking en weten hoeveel energie elk van onze medewerkers steken in het leveren van reglementaire en kwaliteitsvolle werking", gaat het verder in de brief.


"Waarden als loyauteit, respect en vertrouwen worden inherent verwacht van ieder personeelslid. Het minste wat we kunnen terugvragen, is ook deze waarden ten opzichte van het personeel door het bestuur gerealiseerd te zien." Tot slot wordt in de brief nog met aandrang gevraagd naar een dialoog tussen het CBS en het gemeenschappelijke MAT.


Die dialoog heeft meer dan twee maanden later nog steeds niet plaatsgevonden. "We willen praten, maar dan moeten we weten waarover we praten", zegt schepen Alain Triest (Open Vld). "We nemen de brief zeer ernstig en waren verontwaardigd over wat er werd geschreven. Daarom hadden we de betrokkenen gevraagd om ons meer informatie te geven over waarop ze zich precies baseren om zo'n zware aantijgingen te doen. Nu kunnen we alleen maar raden naar waarover ze het hebben. We zijn nu bijna drie maanden later en hebben nog steeds geen antwoord gekregen. Dat vinden we heel raar, want een antwoord formuleren is toch maar een kwestie van uren? We hopen snel een antwoord te krijgen, zodat we samen rond tafel kunnen zitten", aldus Triest.

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).
Claudia Van den Houte Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).

Oude politieke cultuur

Ook oppositiepartij Forza Ninove eist klaarheid.


Fractieleider Guy D'haeseleer noemt de brief onrustwekkend: "De tijd van de oude politieke cultuur is terug op het Ninoofse stadhuis. We zullen vragen om de deontologische commissie samen te roepen om deze zaak tot op het bot te onderzoeken", besluit D'haeseleer.