Onrust over IJzeren Rijn neemt toe

BURGEMEESTER VREEST LANGERE FILES EN GELUIDSHINDER

Een fietser staat voor een gesloten overweg. Volgens de burgemeester zullen de slagbomen veel vaker dicht zijn als het alternatieve goederentracé voor de IJzeren Rijn er komt.
David Legreve Een fietser staat voor een gesloten overweg. Volgens de burgemeester zullen de slagbomen veel vaker dicht zijn als het alternatieve goederentracé voor de IJzeren Rijn er komt.
Er heerst grote bezorgdheid in Nijlen om het alternatieve goederentracé voor de IJzeren Rijn. Die kan volgens een internationale studie voor 770 miljoen euro heropend worden als er gekozen wordt voor een omweg via het Nederlandse Venlo. "Nijlen houdt zijn hart vast want de impact zou groot kunnen zijn", zeggen burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) en raadsleden Lien Dufour en Ferdi Heylen (Groen).

De historische IJzeren Rijn is al jaren grotendeels buiten gebruik. Vlaanderen, Nederland en Duitsland onderhandelen al jaren voor een heropening, maar het akkoord bleef tot nu toe uit. Een studie toont nu aan dat er een alternatief is voor het vroegere IJzeren Rijn-tracé. Het 3RX-spoortracé is als een derde weg tussen het historische tracé van de IJzeren Rijn en de Duitse snelweg A52. "De debatten over de IJzeren Rijn lopen en wij zijn zeer ongerust. Nijlen en andere gemeenten zullen geconfronteerd worden met dagelijks lange files omdat de slagbomen meer zullen sluiten en verder zal er geluids- en trillingshinder zijn wat onaanvaardbaar is. Wij vragen ons af op welke termijn minister Weyts het goederenvervoer over de IJzeren Rijn wil activeren", zeggen Ferdi Heylen en Lien Dufour. Burgemeester Paul Verbeeck krijgt veel telefoontjes van ongeruste Nijlenaars. "De mensen van Nijlen en Kessel zijn inderdaad ongerust. Het verhaal van de IJzeren Rijn en het nieuwe goederenspoor ter ontsluiting van de haven van Antwerpen duurt al 20 jaar en steekt nu weer de kop op. Het nieuw alternatief voor de IJzeren Rijn kost 770 miljoen euro zonder BTW. Bijgevolg denk ik niet dat dit project een topprioriteit is", zegt de Nijlense burgemeester (CD&V).

Van levensbelang

Op de IJzeren Rijn van de haven van Antwerpen over de Kempen en Nederlands-Limburg tot in het Duitse Ruhrgebied rijden al sinds 1991 geen treinen meer. Nederland is tegen de heractivering omdat het historische tracé door hun stiltegebied loopt. De heropening is echter levensbelangrijk voor de Vlaamse havens. En er zou veel minder vrachtverkeer zijn op de autosnelwegen E17, de E19, de E313 en de E314. "Volgens verschillende voorspellingen zal het vrachtverkeer tegen 2030 toenemen met 50%. Al die extra vracht kan niet over onze nu al verzadigde wegen. Daarom zetten wij stevig in op de alternatieven voor het wegtransport zoals de binnenvaart én het spoor", besluit Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Van de drie alternatieven haalt het 3RX-tracé het laagste prijskaartje. Het project wordt geraamd op 770 miljoen euro, exclusief BTW. Dit blijkt uit een studie die werd uitgevoerd in samenspraak met de 5 betrokken overheden. Vlaanderen financierde de helft van de studiekosten, de Europese Commissie stond in voor de andere helft. Hopelijk halen we het dossier rond de IJzeren Rijn definitief uit het slop met deze studie. We zijn er nog lang niet maar kunnen de discussie nu voeren op basis van objectieve gegevens", zegt minister Ben Weyts.