Bewoners eigenaar van huis én straat

PROJECTONTWIKKELAAR LEIDT GEZINNEN OM DE TUIN

Bewoners Kevin, Tim en Kim in hun 'eigen' straat aan de Bevelsesteenweg.
Foto Marc Aerts Bewoners Kevin, Tim en Kim in hun 'eigen' straat aan de Bevelsesteenweg.
Twintig gezinnen aan de Bevelsesteenweg 57 zijn door projectontwikkelaar Retrabouw om de tuin geleid. Zonder dat ze het wisten, werden zij eigenaar van zowel een huis als de straat waaraan ze wonen. De bewoners willen dat de gemeente de straat overneemt, maar dat kan niet omdat het om privégronden gaat.

"Wij hebben een aankoopbelofte getekend voor ons huis, maar over een private weg werd met geen woord gerept", zeggen Kevin Verlinden, Kim Vloebergs en Tim Brion. "Nadat volgens bouwheer Retrabouw alles geregeld was, konden wij niet meer terug en hebben wij de aankoopakte ondertekend. De bouwheer zei dat de gemeente de straat wel zou overnemen, maar dat gebeurt niet", klinkt het. Daardoor blijkt dat de bewoners nu zelf moeten instaan voor mogelijke herstellingen aan de straat. "Putten, verzakkingen, defecte rioleringen en zelfs het onderhoud van de straat is de taak van de bewoners. We moeten zelfs zorgen voor verkeersborden. We willen ons niet uitspreken over de financiële gevolgen die dat kan hebben", aldus Kevin, Kim en Tim. "Toen wij verhuisden, klaagde de postbode dat er geen straatnaam was en elke woning het nummer 57 had gevolgd door een letter van het alfabet. Normaal moet je dan een gezamelijke postbus hebben, maar bpost deed er gelukkig niet moeilijk over. Ondertussen is er ook een overeenkomst over het onderhoud van de riolering en het ophalen van het huisvuil. Wij betalen immers allemaal belastingen", vertellen Kevin Verlinden en Kim Vloeberghs.


Op een buurtvergadering beweerde de projectontwikkelaar en bouwheer Retrabouw dat alles in orde zou komen, want het gemeentebestuur zou de straat overnemen. De gemeente sprak echter andere taal. "Het is té laat tot ons door gedrongen en de bouwheer heeft ons in de luren gelegd. In de verkoopbelofte is over de private weg geen letter te bespeuren. Wij stonden na de ondertekening van de aankoop met verstomming geslagen. De bouwheer is een bijzonder geslepen man die ons gewoon onder tafel praatte", vertellen de buurtbewoners.

"Belofte van gemeente"

Bouwheer Tom Ceuppens reageert als volgt: "De gemeente heeft mij beloofd dat ze de straat zouden overnemen. Maar als de gemeente geen initiatief neemt komt daar niets van", zei Ceuppens tegen de bewoners. Even later beweerde hij aan onze krant niets daarover te weten.


Dinsdagavond vroeg René Van Goubergen (Open Vld) aan het schepencollege om die mensen niet aan hun lot over te laten. "De oorzaak van deze onverkwikkelijke zaak is de gebrekkige communicatie tussen bouwpromotor, notaris en de gemeente. De kopers van de woningen werden om de tuin geleid door de projectontwikkelaar". Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) en Veerle Boeckxstaens (Nijlen & U) geven nog mee dat het om een private weg gaat, waar zij niet kunnen tussenkomen.