1 gezin op 5 heeft nog geen riolering

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN NiJLEN

Bewoner Jacques Vernimmen klaagde al in 2016 over de vele putten in de Paddekotsheide. Ondertussen heeft de weg een asfaltlaag gekregen.
David Legreve Bewoner Jacques Vernimmen klaagde al in 2016 over de vele putten in de Paddekotsheide. Ondertussen heeft de weg een asfaltlaag gekregen.
Op de Paddekotsheide en Centrale weg in Nijlen waar zo'n tachtig gezinnen wonen, heeft één op de vijf gezinnen anno 2018 nog altijd geen riolering. Schepen Paul Laurijssen (CD&V) hoopt nog dit jaar de plannen in te dienen zodat de werken volgend jaar kunnen beginnen.

"De reden waarom de Paddekotsheide en Centrale weg nog geen rioleringen hebben, is dat het verwerven van gronden van de eigenaars lang heeft aangesleept. Van de tachtig woningen waren er tientallen die hun grond niet gratis aan de gemeente wilden schenken. Nochtans krijgen ze er een volledig nieuw ingerichte straat en rioleringen voor in de plaats. Sommigen zeggen dat ze die grond gekocht en betaald hebben en die niet afstaan. Eindelijk zijn nu de grondverwervingen bijna rond", zegt schepen Paul Laurijssen (CD&V).


Voor de Paddekotsheide en Centrale weg zijn al veel inspanningen geleverd om het rioleringsproject voor te bereiden. "We hopen dit jaar de plannen te kunnen indienen om ze in 2019 uit te voeren. De grondinnemingen zijn zover gerealiseerd dat de omgevingsvergunning is ingediend. Zodra wij beschikken over de vergunning kunnen deze werken aanbesteed en uitgevoerd worden", zegt schepen Paul Laurijssen nog.


Raadslid Jinse Van den Bogaert (N-VA) vertelt dat haar partij verschillende keren klachten kreeg. "Die klachten gaan niet alleen over die bewoners die geen rioleringen hebben maar ook over de slechte toestand van de straat. Het bestuur heeft nu een asfaltlaag aangebracht zodat dit toch al een verbetering is", zegt Jinse Van den Bogaert.


Al van in de jaren 90 sleept de problematiek van wateroverlast aan en vragen de bewoners een fatsoenlijk wegdek en rioleringen. "De bewoners van de Paddekotsheide hebben middeleeuwse toestanden meegemaakt en nu nog", zegt René Van Goubergen (Groen-Open Vld). "Bij sommige bewoners komt het afvalwater in huis bij nat weer. Die toestanden zijn niet meer van deze tijd. Riolering vinden wij een prioriteit. In Nijlen is 1 gezin op 5 niet aangesloten op het rioleringsnet. Hopelijk komt het in orde." (WAE)