Café Den Troubadour failliet verklaard

Café Den Troubadour in de Bosstraat in Boom is failliet verklaard. Uitbaters D. G. en M. V., die ook nog eetcafé Allegra in Niel uitbaatten, hebben de boeken moeten neerleggen. Volgens curator Silvy Sterckx liggen medische problemen bij een van de uitbaters aan de oorzaak van het faillissement. Al hebben de uitbaters in het verleden ook meermaals hun ongenoegen geuit over de beperkte toegankelijkheid van hun café, in het bijzonder tijdens de evenementen in het nabijgelegen provinciale recreatiedomein De Schorre. Tijdens sommige grote evenementen worden immers stewards ingeschakeld om het verkeer uit de naburige wijken en straten te houden. Dat leidde er volgens de uitbaters ook toe dat een café als Den Troubadour op zulke avonden nauwelijks cliënteel zag. (BCOR)