"Heraanleg kan nu eindelijk beginnen"

GEMEENTE WORDT EIGENAAR VAN 'VERWAARLOOSDE' GEWESTWEGEN

Burgemeester Tom De Vries (Open Vld) in de Antwerpsestraat.
Foto Ben Conaerts Burgemeester Tom De Vries (Open Vld) in de Antwerpsestraat.
De kogel is door de kerk. Na jarenlang overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is de gemeente eigenaar geworden van de Antwerpsestraat en de Boomsestraat. Het plan is om beide straten in de loop van de volgende legislatuur heraan te leggen.

De Antwerpsestraat en de Boomsestraat - samen deel uitmakend van de N148 - zijn ongeveer 2,3 kilometer lang en vielen de voorbije jaren onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaamse gewest. Vooral de versleten en verloederde staat van de Antwerpsestraat was in Niel een grote bron van frustratie. De straat, een drukke weg pal door het centrum, vertoont al jaren duidelijke gebreken: geen fietspad, te smalle voetpaden en een slecht wegdek. Ook de Boomsestraat is, met vele scheuren en barsten in het wegdek, niet in topvorm.


"Het was echter duidelijk dat voor het AWV de Boomsestraat noch de Antwerpsestraat enige prioriteit hadden", zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld), die bevoegd is voor Openbare Werken. "We zijn jaren vragende partij geweest om de verwaarloosde straten heraan te leggen, maar het AWV is nooit op onze vraag willen ingaan. Daarom hebben we voorgesteld om de straten over te nemen, zodat we ze zelf kunnen laten heraanleggen. We zijn heel tevreden dat we nu, na jaren van overleg, met het AWV tot een akkoord zijn gekomen."

Enquête

De voorbije gemeenteraad werd de overdracht goedgekeurd, waardoor de Antwerpse- en de Boomsestraat nu twee gemeentelijke wegen zijn geworden. Het gewest heeft wel nog ruim 800.000 euro voorzien om haar deel van de toekomstige werken te bekostigen. "Nu de N148 wordt overgenomen, kan het denken over de heraanleg beginnen", aldus de burgemeester. "Als eerste stap organiseren we een enquête onder onze bewoners. Het enquêteformulier komt eind deze maand in alle Nielse brievenbussen. Op basis van de resultaten kan een studiebureau aan de slag. De effectieve heraanleg zal voorzien zijn voor de loop van de volgende bestuursperiode."


Het nieuws van de geplande heraanleg is positief voor heel Niel, in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd. Vele scholieren maken dagelijks gebruik van de Antwerpsestraat om zich naar de Sint-Hubertusschool te begeven. "We hebben samen met de gemeente de voorbije jaren al heel wat maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze kinderen de Antwerpsestraat kunnen vermijden", zegt Jan Van Hoofstat, directeur van de Sint-Hubertusschool. "Denk maar aan de doorsteek die er is gecreëerd vanuit de parking van de Carrefour richting onze schoolpoort. Dat neemt echter niet weg dat ik de verbeteringswerken aan de Antwerpsestraat toejuich. Hopelijk kan er langs beide kanten een fietspad worden gecreëerd, al zal dat door het plaatsgebrek niet evident worden."