Raadslid wil verkeersremmers

Filip Vervaeke (Nieuw Nevele) pleit voor snelheidsremmende maatregelen in de Graaf Van Hoornestraat.


"Veel autobestuurders beseffen blijkbaar niet dat ze zich nog in de bebouwde kom bevinden en duwen flink het gaspedaal in wanneer zij de Cyriel Buyssestraat of Kerrebroek hebben verlaten", stelt het gemeenteraadslid vast. De bebouwde kom in de Graaf Van Hoornestraat loopt echter tot aan de splitsing met de Vierboomstraat. In dit gedeelte bevinden zich niet alleen twee bushaltes, maar ook een oversteekplaats voor fietsers en de toegangsweg tot het Woonzorgcentrum Ter Leenen.


Mijn voorstel is om een fysische snelheidsremmer te plaatsen, al moet er eerst advies ingewonnen worden bij de Gemeentelijke Begeleidingscommissie om uit te maken wat de beste oplossing zou kunnen zijn."


Vanavond buigt de gemeenteraad zich over het voorstel van Vervaeke. (GRG)