Getouwtrek of ook fusioneren?

Ann Coopman en Johan Cornelis (rechts): nu in de zone Meetjesland, maar hoe lang nog?
Foto Gaëtan Regniers Ann Coopman en Johan Cornelis (rechts): nu in de zone Meetjesland, maar hoe lang nog?
Na de fusies van gemeenten en politiezones, komen nu de hulpverleningszones in het vizier. Lovendegem wil absoluut in de zone Centrum blijven. Maar wat met Waarschoot en Zomergem, en Nevele? Het getouwtrek kan beginnen. "Terwijl het om een zo goed mogelijke hulpverlening zou moeten gaan", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V) van Nevele.

De fusies Nevele-Deinze en Lovendegem-Waarschoot-Zomergem zetten eerder al een hertekening van de politiezones in gang, en nu komen ook de hulpverleningszones in het vizier. Het brandweerkorps van Nevele maakt deel uit van de zone Meetjesland, dat van Deinze is verankerd in de veel grotere zone Centrum waar onder andere de Gentse brandweer deel van uitmaakt. De zone Centrum is een stuk duurder voor de gemeenten, maar bestaat dan wel grotendeels uit beroepsbrandweermannen. De zone Meetjesland is goedkoper, maar werkt veel met vrijwilligers. Om het verhaal nog wat ingewikkelder te maken: Lovendegem heeft geen brandweerkorps en wordt bediend door de zone Centrum, Waarschoot en Zomergem zitten dan weer in de zone Meetjesland. De nieuwe fusiegemeenten zullen dus knopen moeten doorhakken.

Gouverneur

"Op dit moment is er een stand-still", zegt burgemeester Johan Cornelis (CD&V) van Nevele. "Wij beslissen hier ook niet alleen over, een belangrijke rol is weggelegd voor de provinciegouverneur." In afwachting daarvan zet men de posities alvast op scherp. "Het is geen geheim dat de brandweerzone (Meetjesland, red.) niet goed draait", zegt Cornelis "Op sommige momenten zijn er amper vrijwilligers beschikbaar. Dit is een probleem. Naar beroepskorpsen evolueren? Oké, maar wie zal dit betalen?"


Is de stap van Nevele naar de zone Centrum wellicht niet zo groot, voor Waarschoot en Zomergem en hun vrijwilligerskorpsen is het minder fijn dat burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V) van Lovendegem zijn voorliefde voor de zone Centrum benadrukt. "Ik heb altijd gezegd dat we heel goed bediend worden door Gent, en dat standpunt wijzigt niet", zegt De Wispelaere. Een uitspraak die in het gemeentehuis van Waarschoot geen applaus moet verwachten. Burgemeester Ann Coopman (CD&V) wil haar mandaat als voorzitter van de zone Meetjesland graag verlengen.

Kazernes

Al laat De Wispelaere wel een opening. "Ik ben er voorstander van om van zes naar drie Oost-Vlaamse zones te gaan. Een fusie van de zones Centrum en Meetjesland is een optie die moet bekeken worden."


Bij een eventuele fusie zal ook de locatie van de kazernes opnieuw op tafel komen. Twee jaar geleden al pleitte een studie voor het samenvoegen van de korpsen van Eeklo en Waarschoot. Beide brandweerkazernes liggen heel dicht bij elkaar, maar dat geldt ook voor Nevele en Deinze. De indeling van de nieuwe fusiegemeenten staat haaks op de inplanting van de kazernes.


Het getouwtrek over locaties en materiaal kan beginnen. "Dat zou niet mogen", vindt burgemeester Cornelis. "Het moet gaan om een zo goed mogelijke hulpverlening."