Voormalig schepen Bob De Richter (65) overleden

Bob De Richter gaf in 2009 de fakkel van schepen door aan Steve D'Hulster. "Hij stond altijd klaar met raad."
De Scheirder Bob De Richter gaf in 2009 de fakkel van schepen door aan Steve D'Hulster. "Hij stond altijd klaar met raad."
Voormalig politicus en weerman Bob De Richter (65) is zaterdag overleden. Bob zetelde voor de sp.a zowel in de oppositie als in de meerderheid. Hij was schepen van 2007 tot november 2009. Opvolger Steve D'Hulster is vol lof over hem: "Het was een aimabel man waar je altijd op kon rekenen."

Nadat Bob De Richter zijn periode in het federaal parlement in 1999 had afgesloten, stortte hij zich in 2000 in de gemeentepolitiek. Van 2001 tot 2006 zetelde hij in de oppositie om vanaf 2007 mee deel uit te maken van het beleid. Hij deed dit onder andere als schepen van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Op 1 november 2009 gaf hij de fakkel van schepen door aan partijgenoot en huidig schepen Steve D'Hulster. Hij bleef nog een jaar raadslid maar stopte dan definitief.


"Vanaf mijn eerste stappen in de politiek had ik veel contact met Bob. We hebben duizenden uren vergaderd en samengezeten. Hij was echt een aimabel man. Mijn overname van zijn schepenambt verliep bijvoorbeeld rimpelloos. Hij zei meteen dat hij niet als een schoonmoeder over mijn schouder zou blijven meekijken. Maar als er iets was, mocht ik hem altijd raadplegen. En dat klopte ook, hij stond steeds klaar met raad als ik het vroeg", reageert Steve D'Hulster.

Humor

Ook zijn manier van werken werd geapprecieerd. "In de politiek heb je geregeld moeilijke en zware vergaderingen. Maar met zijn humor en lach kon Bob de lont uit het kruitvat halen. Dankzij hem werd discussie altijd vriendschappelijk afgesloten. Verder was hij een begenadigd spreker. Bob was echt een fijn man, zowel binnen als buiten de politiek", besluit Steve D'Hulster.


Bob De Richter beleefde zijn periode als schepen onder het beleid van voormalig burgemeester Ingrid Pira (Groen). "In die periode stond Mortsel voor de zware heraanleg van onze winkelas en de doortrekking van de tramlijn. Hij heeft dit project vanuit de oppositie gesteund om er nadien als schepen zijn volle schouders onder te zetten. Hij was zeker een kleurrijk figuur. Zijn bulderende lach was heel opvallend", herinnert Pira zich.


Bij zijn afscheid van de Mortselse politiek in december 2010 gaf Bob De Richter aan dat hij fier was meegewerkt te hebben aan de verbetering van de fietspaden, het opstarten van de woonstudie en de betere verhouding tussen middenstand en stadsbestuur. (FSL)