OCMW herziet plannen Meerminne

De OCMW-raad van Mortsel heeft de gewijzigde plannen voor de nieuwe welzijnscampus Meerminne goedgekeurd. De originele plannen wijkten af van het ruimtelijks uitvoeringsplan (RUP) Ter Linden omwille van zijn omvang en het was net dat dat veel tegenstand creëerde bij de buurtbewoners.

Eind december liet Ruimte Vlaanderen weten dat de afwijking van het RUP wel toegelaten is maar dat het niet gebaat is met een stedenbouwkundige vergunning die al aangevochten wordt vooraleer ze afgeleverd wordt. Het OCMW beloofde toen de plannen te herbekijken en dat heeft het blijkbaar ook gedaan.


"De zesde bouwlaag wordt volgens de zopas goedgekeurde plannen volledig geschrapt en de bovenbouw wordt slanker zodat ze verder van de aanpalende tuinen verwijderd is", legt Werner Van Mierlo uit, die het woord voert voor de bezorgde buurtbewoners. "De aanpassingen komen tegemoet aan onze grootste bezwaren en daarom uiten wij ook onze appreciatie voor de vernieuwde plannen."


Van Mierlo benadrukt dat ze de verdere stappen en ontwikkeling van de welzijnscampus nauwgezet zullen blijven opvolgen. Het OCMW zal zich de komende weken buigen over nog enkele vraagstukken rondom de plannen. Zo merkte de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) op dat er nood is aan meer assistentiewoningen op de site." (BSB)