Heraanleg wijk Savelkoul drastisch ingeperkt

In de Van Peborglei wordt een 30-tal garageboxen afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouwproject.
Benoit De Freine In de Van Peborglei wordt een 30-tal garageboxen afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouwproject.
Het plan van het Mortselse stadsbestuur om de volledige wijk Savelkoul een vernieuwd rioleringstelstel te verschaffen wordt stevig teruggeschroefd.

"Oorspronkelijk wilden we de hele wijk ontkoppelen met een gescheiden riolering en een volledige heraanleg van de bovenbouw van de straat. Maar om budgettaire redenen zien we daar voorlopig van af. Momenteel wordt enkel de Priester Poppestraat gesubsidieerd voor een nieuwe riolering en heraanleg van de straat van gevel tot gevel. In de andere straten zullen we ons voorlopig beperken tot het heraanleggen van de voetpaden en vernieuwen van de bomen", zegt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). Het gaat onder andere om straten als Hof Savelkoul, Pastoor de Tiliastraat, Pastoor Deensstraat, Pater Renaat de Vosstraat en Pastoor Soeteweystraat.Het studiebureau heeft ondertussen al werk verricht volgens de oorspronkelijke plannen. "Het gaat om een bedrag van 20.000 euro maar dit geld is niet verloren. We houden deze plannen bij tot we de middelen hebben om de wijk verder te ontkoppelen. Met het geld dat nu vrijkomt, zullen we werk maken van de waterhuishouding in de Minervawijk." Het schepencollege heeft deze wijziging van plannen meegegeven aan de gemeenteraadsleden maar volgens Mark Schampaert (Vlaams Belang) moet dit op de gemeenteraadsagenda komen. "Het voorziene bedrag aan het studiebureau verhoogt van 63.000 naar 105.000 euro. Dit moet gestemd worden." (FSL)

Ook deze garageboxen moeten plaatsruimen.
Benoit De Freine Ook deze garageboxen moeten plaatsruimen.