"Mortsel en Agfa willen mij weg"

LAATSTE BEWONER BEDRIJFSSITE MAAKT ZICH ZORGEN

Marc Van Steertegem voor de werf naast zijn woning waar een pand is afgebroken.
De Freine Marc Van Steertegem voor de werf naast zijn woning waar een pand is afgebroken.
Marc Van Steertegem is de allerlaatste bewoner op de fabriekssite van Agfa-Gevaert in Mortsel. Het bedrijf heeft grote plannen met het terrein, in samenwerking met Mortsel en Antwerpen. Marc vreest dat er voor zijn woning geen plaats is in die plannen. "Ze willen mij hier weg." Volgens Agfa "mag hij er zo lang blijven wonen als hij wil".

De terreinen van Agfa-Gevaert moeten op termijn een nieuwe invulling krijgen. Naast het bedrijf zelf moet er ruimte komen voor kantoren en publieke functies. Daarvoor werkt Agfa sinds 2015 samen met de stad Mortsel aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) onder de noemer Zilverkwartier. Ook Antwerpen buigt zich over de plannen, aangezien de site deels in district Berchem ligt.

Geen reactie

Vandaag is multinational Agfa eigenaar van alle woonhuizen aan de kant van de Antwerpsestraat, op één na. "Toen ik de plannen te horen kreeg, heb ik mijn pand aangeboden aan Agfa", getuigt de laatste buurtbewoner Marc Van Steertegem. "Daar is nooit reactie op gekomen. Nu vrees ik dat ze mij op een andere manier willen verjagen. Ik heb al bezwaren ingediend bij het stadsbestuur van Mortsel, maar dat heeft daar geen oren naar, want Agfa is baas in deze stad."


"Vorige week zijn ze begonnen met de afbraak van een aanpalende woning", gaat Marc verder. "Daardoor stijgt de EPC-waarde van mijn huis. Ik zal meer energiekosten moeten betalen. Agfa wou wel een extra isolerende laag laten aanbrengen ter compensatie, maar de rekening van 12.000 euro was dan wel voor mij. Bovendien zakt de waarde van mijn woning drastisch. Is het op die manier dat ze mij hier weg willen pesten?"


Bij Agfa-Gevaert lijkt men niet onder de indruk van Marcs bezwaren. "Hij heeft zijn woning inderdaad aangeboden", reageert Johan Jacobs van Agfa. "Voor een hallucinante prijs, waar we niet op zijn ingegaan. Bovendien hebben we geen interesse in die grond. We hebben gebieden en panden te over in het gebied. De afbraakwerken naast zijn huis waren hoognodig. Het aanpalende pand stond op instorten en we hebben zijn woning achteraf op een professionele wijze gestabiliseerd en bezet met isolerende tegels. Als het aan ons ligt, mag hij er zo lang blijven wonen als hij wil. Wij hebben geen plannen daar."


"Ook over de stad Mortsel hoeft Marc Van Steertegem zich geen zorgen te maken", vult Steve D'Hulster (sp.a) aan, schepen van Ruimtelijke Ordening. "Die grond is geen eigendom van Agfa en ook niet van de stad. Er is ook geen opdracht tot onteigening van zijn woning. Het aanpalende huis dat is afgebroken, wordt vervangen door groenzone en parking. Er zijn geen wilde plannen."