Gewezen burgemeester Noël Devos (80) is overleden

Noël Devos.
Foto Uitvaartverzorging Billiet Geluwe Noël Devos.
In het AZ Delta Roeselare is zondag gewezen burgemeester Noël Devos (80) overleden. Hij was voor de partij Gemeentebelangen burgemeester van begin 1965 tot einde 1976. Na de gemeentefusies was hij ook nog zes jaar schepen. Noël Devos was de echtgenoot van Maggie Robeyns en vader van twee kinderen Tatiana en wijlen zoon Lindsey. Er zijn daarnaast twee kleinkinderen Chiara en Elise-Marie.

Noël Devos zetelde in de gemeenteraad van begin 1965 tot oktober 2000. Hij was de laatste burgemeester van het zelfstandig Dadizele. Vier jaar geleden werd hij in aanwezigheid van minister-president Geert Bourgeois in het gemeentehuis gehuldigd, samen met enkele andere gewezen politici.


Toen was Noël Devos aanwezig. Bijna twintig jaar geleden evenwel niet toen hij verstek gaf voor de overhandiging van de oorkonde 'gouden palmen in de kroonorde', die hem bij Koninklijk Besluit werden toegekend. "Ik wens geen gouden palmen uit handen van het schepencollege te ontvangen", luidde de reden. De toenmalige burgemeester Walter Ghekiere zei toen ontgoocheld te zijn. "Want Noël Devos heeft zijn verdiensten gehad, zeker in zijn periode als burgemeester van Dadizele", aldus Ghekiere.


Na de gemeentefusies was Walter Ghekiere heel lang burgemeester van Moorslede. Uitgezonderd in de legislatuur van begin 1983 tot eind 1988. Tijdens de verkiezingen haalden de CVP, de partij van Ghekiere, en het kartel Gemeentebelangen-Volksunie, de partij van Devos, elk tien zetels. Eén zetel ging naar een socialist en hij koos voor het kamp van Devos. Lode Vanbiervliet zaliger werd burgemeester.


In Leuven studeerde Noël Devos rechten en notariaat. Zijn vader had een brouwerij en overleed in 1962. Als oudste van vijf kinderen zette Noël het bedrijf verder. De uitvaartplechtigheid vindt komende zaterdag om 12 uur in de basiliek van Dadizele plaats.


(DBEW)