Rechtzetting

In het artikel in de zaterdagkrant waarbij de particuliere hobbykwekers van pluimvee een opheffing eisen van de maatregel die hen verbiedt op de Molse dierenmarkt te staan, trad Jos Smeyers op als woordvoerder van de hobbykwekers. Jos is niet de voorzitter van de Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie, zoals eerder vermeld, maar hij is wel provinciaal secretaris van de organisatie. (CVB)