Leerlingen onderwijs voor volwassenen maken kennis

Foto Vanderveken

De leerlingen van de studierichting 'interculturele medewerker' van het volwassenenonderwijs VSPW organiseerde in Mol een bijeenkomst voor alle leerlingen van de school. Het doel was om de cursisten met elkaar in contact te brengen. Elke leerling bracht een extra lunchpakket mee zodat ze hun lunch konden delen. Op de school zijn er veel diverse opleidingen met leerlingen van verschillende achtergronden. Voortaan willen de initiatiefnemers van deze multiculturele bijeenkomst meer interactieve projecten op poten zetten in en buiten de school; maar eerst starten ze met deze eerste activiteit in het kader van de 'Week van Verbondenheid'.


(CVB)