Hobbykwekers willen weer zelf dieren op markt verkopen

Jos Smeyers met een nestje jonge vogels.
Foto Wiggenraad Jos Smeyers met een nestje jonge vogels.
Hobbykwekers van pluimvee eisen de opheffing van een maatregel van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen. Door het risico op vogelgriep zijn ze sinds februari niet meer welkom op de Molse dierenmarkt. "De vogelgriepcrisis is achter de rug, maar het FAVV heeft het volgens henzelf te druk met de nieuwe Fepronilcrisis om de maatregel opnieuw te evalueren", zegt Jos Smeyers namens de hobbykwekers.

Sinds februari mogen op zondag enkel professionele pluimveekwekers op de Molse dierenmarkt staan door de dreiging van vogelgriep. Volgens Katrien Stragier van het FAVV is er bij de particulieren te weinig traceerbaarheid. "Er is geen zekerheid over de herkomst van de dieren. In andere landen, Duitsland bijvoorbeeld, wordt nog vogelgriep aangetroffen bij wilde vogels. Vandaar dat we waakzaam blijven."


Volgens Jos Smeyers, woordvoerder van de particuliere handelaars en tevens voorzitter van de Koninklijke Belgische Ornithologische federatie, houdt dit geen steek. "Ik sta zelf regelmatig op de markt. De traceerbaarheid bij particulieren is 100 procent. Elke kweker heeft zijn eigen stamnummer en mag enkel met zijn eigen vogels op de markt komen. Wij moeten ons aanmelden bij de marktleidster, die de gegevens grondig nakijkt. Zij controleert of de vogels overeenkomen met het stamnummer. Bij handelaars daarentegen komen van overal vogels samen, die niet gecontroleerd worden op ziekte of afkomst. Iedereen weet dat zij vogels opkopen aan spotprijzen, aangezien de particulier er geen blijf mee weet, om ze op de markt voor de volle pot te verkopen."


Jos blijft niet bij de pakken zitten. " We beginnen te vrezen dat de markt verloren is voor de hobbykwekers. Als er niets gebeurt, neem ik contact op met landbouwminister Joke Schauvliege (CD&V)." (CVB)