Victor Veilig aan alle scholen

Het gemeentebestuur van Middelkerke wil bij de start van het nieuwe schooljaar de schoolomgevingen veiliger maken en doet daarom een beroep op Victor Veilig. Dat is een fluorescerend groen mannetje met een rode waarschuwingsvlag. Victor wordt door de gemachtigd opzichter iedere ochtend en avond uitgezet, zodat de kinderen veilig de straat kunnen oversteken. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele: "We zullen een Victor Veilig plaatsen aan alle scholen van Middelkerke, Westende, Leffinge en Lombardsijde. In combinatie met de octopuspalen en een affichecampagne moet dit een veilige schoolomgeving opleveren." (BPM)