Toelages voor jeugd en opvoeders

De gemeente Merelbeke voorziet voortaan een toelage van 250 euro voor educatieve projecten van oudercomités van scholen en partners van het Huis van het Kind. Alle initiatieven rond opvoeding en opgroeien van kinderen, jongeren en opvoeders komen in aanmerking. De toelage, met een maximum van tweemaal 250 euro per jaar, kan gebruikt worden voor huur van materiaal of het uitnodigen van sprekers. De activiteit moet gratis zijn voor alle inwoners.


Alle info op www.merelbeke.be/


huisvanhetkind. (DVL)