't Veer en Veerkracht4 smelten samen

De beschutte werkplaats 't Veer en sociaal economiebedrijf Veerkracht4 willen in de toekomst nog meer samenwerken. Ze doen dat door hun krachten te bundelen in een structurele alliantie, onder de naam V4V. Dit betekent dat beide organisaties samensmelten en dat afvaardigingen van beide raden van bestuur zich zullen herschikken in een nieuw bestuurscomité. "Op vlak van beschutte en sociale tewerkstelling zijn ze in Menen niet bij de pakken blijven zitten. Allerlei opgezette initiatieven kenden gaandeweg een succesvolle invulling ten voordele van werkkrachten met minder kansen op de reguliere arbeidsmarkt", zegt Gunther Bamelis, directeur van 't Veer. Het is de bedoeling om de alliantie in werking te laten treden vanaf 1 januari 2019, samen met de start van het Maatwerkdecreet. (XCR)