"Schip vervangt voortaan 4.000 trucks"

Ook nieuw waterzuiveringsstation voor recyclagebedrijf Galloo

Recyclagebedrijf Galloo investeert in duurzaamheid en pakt uit met een eigen duwbak en gloednieuw waterzuiveringsstation. Op de foto zien we Antoine, Jan en Pierre Vandeputte bij de Galloo 1.
Maxime Petit Recyclagebedrijf Galloo investeert in duurzaamheid en pakt uit met een eigen duwbak en gloednieuw waterzuiveringsstation. Op de foto zien we Antoine, Jan en Pierre Vandeputte bij de Galloo 1.
Recyclagebedrijf Galloo zet volop in op duurzaamheid. Het bedrijf investeert in een nieuw waterzuiveringsstation en een nieuwe duwbak, De Galloo 1, een schip dat jaarlijks 4.000 vrachtwagens van de weg houdt. De investeringen bedragen samen 3,3 miljoen euro.

Maandag werd de Galloo 1 officieel ingehuldigd. "De duwbak is een schip dat niet zelfstandig vaart en door een boot wordt voortgeduwd", legt gedelegeerd bestuurder Pierre Vandeputte van het recyclagebedrijf Galloo in Menen uit. "Je kan er op jaarbasis 100.000 ton afval mee transporteren, wat betekent dat er zo'n 4.000 vrachtwagens minder het bedrijventerrein Grensland op - en afrijden. We zullen de werking van de duwbak evalueren, en als we tevreden zijn, dan zullen we er in de toekomst zeker nog aanschaffen. Met het Seine-Scheldeproject (om de vaarweg tussen de Seine en de Schelde te verbeteren nvdr.) wordt het straks trouwens interessant om met grotere boten op de Leie te varen." Voor de boot telde Galloo 800.000 euro neer. Hij is 79 meter lang en 9,64 meter breed en weegt 2.294 ton.

Waterzuivering

Verder investeert Galloo ook nog in de bouw van een nieuw, biologisch waterzuiveringsstation. "Op de site Ropswalle zuiveren we al 20 jaar water. Dat gebruiken we om te vernevelen zodat het stof dat vrijkomt bij onze activiteiten zich niet verspreidt in de omgeving, en verder ook voor ons interne brandcircuit", legt directeur Luc Waignein uit.


"Omdat we op piekmomenten niet afhankelijk willen zijn van het stadswater, hebben we beslist om op onze site in Halluin, net over de grens in Frankrijk, een nieuw zuiveringsstation te installeren. Daar wordt het regenwater van een gebied van 20 hectare gezuiverd, zo groot als onze bedrijfssite. We kunnen tot 2 miljoen liter per dag zuiveren. Bij overcapaciteit pompt onze firma het gezuiverde water in de Leie. Om hiervoor toestemming te krijgen, moet het voldoen aan strenge milieu-eisen. En zo is de circel rond. We zuiveren het regenwater, waarna we het gebruiken om onze producten te transporteren." De nieuwe installatie kost Galloo bijna 2,5 miljoen euro. De grote investeringen komen er niet zomaar. Het recyclagebedrijf kreeg in het verleden geregeld kritiek over de impact van de firma op de omgeving, van buurtbewoners en een actiecomité. Zo wees een studie in 2015 uit dat bewoners uit de regio Menen verhoogde dioxinewaarden in het bloed hebben, wat mogelijk te maken heeft met de uitstoot van de verbrandingsovens. Het bedrijf deed ook in het verleden al inspanningen om milieuvriendelijker te worden in opdracht van de milieuinspectie.