Oude scheepswerf al jaren zonder vergunning in natuurgebied

De scheepswerf De Roeck aan de Schelde in Melle.
Foto Verbaere De scheepswerf De Roeck aan de Schelde in Melle.
Een oude scheepswerf in een beschermd natuurgebied aan de Schelde in Melle beschikt niet meer over de nodige exploitatievergunningen.

De vele verroeste buizen, scheepsafval en containers zijn een doorn in het oog van heel wat buurtbewoners. Na onderzoek van het schepencollege en de milieudienst blijkt dat het bedrijf inderdaad niet meer in regel is met de wetgeving. De scheepswerf is eigendom van Algemene Ondernemingen De Roeck uit Beveren. Veel activiteiten zijn er volgens de buren al jaren niet meer. "Het stockeren van buizen en lege containers valt niet onder de milieuvergunningsplicht. Het geeft ook geen aanleiding tot bodem-, lucht- of waterverontreiniging", weet Leen Voet van de Milieudienst. Toch zal het bedrijf nu ook aangemaand worden om het terrein op te ruimen. Zaakvoerder Raf De Roeck heeft geen weet van problemen. "We kochten de oude scheepswerf jaren geleden en gebruiken het droogdok nog regelmatig voor herstel van boten. Dat willen we blijven doen. Aangezien dit een Klasse I-uitbating is, hebben we volgens mij geen speciale vergunningen nodig", aldus De Roeck. "De werf valt niet onder de Vlarem II-milieuwetgeving, maar beschikt niet over een exploitatievergunning. We gaan nu schriftelijk verzoeken om het terrein op te ruimen en vragen wat hun verdere intenties zijn", weet milieuschepen Dirk Gistelinck. "Als ze daar verdere activiteiten willen uitvoeren, zullen ze een nieuwe vergunning moeten aanvragen. De kans dat die ook goedgekeurd wordt is nihil, aangezien het ondertussen om natuurgebied gaat", besluit Gistelink. (DVL)