Bieren Huyghe niet verplicht tijdens Melse Feesten

Gouverneur Jan Bries schorst een beslissing van de gemeenteraad in Melle die verenigingen verplichtte om tijdens de Melse Feesten minstens drie biersoorten van de lokale brouwerij Huyghe op de kaart te zetten. De verenigingen moesten ook aangesloten zijn bij een adviesraad. Oppositiepartij sp.a had ernstige bedenkingen en diende klacht in tegen de beslissing. "Door de uitbater van de drankenverkoopstand te verplichten minimum drie biersoorten af te nemen bij een lokale handelaar, geeft het gemeentebestuur een ongeoorloofd economisch voordeel aan één handelaar", zegt gouverneur Briers. CD&V en N-VA zetten het punt opnieuw op de agenda van de gemeenteraad op 19 maart. "We zullen de verplichting schrappen en ook de voorwaarde van de adviesraden passen we aan", zegt schepen Frederik De Buck (CD&V), bevoegd voor kermissen en feestelijkheden. "Hogere overheden doen er alles aan om het gebruik van lokale producten te promoten, maar als gemeente mogen we dit blijkbaar niet. " (DVL)