Serene herdenking van valentijnsnacht 1943

V.l.n.r. : Andrew Mansen, James Harris, André Van Genechten, John Flint en Rod Slack.
Foto VDV V.l.n.r. : Andrew Mansen, James Harris, André Van Genechten, John Flint en Rod Slack.
Dag op dag 75 jaar na het neerschieten van een Engels militair vliegtuig door de Duitse bezetter boven De Donken, werd gisterenvoormiddag die valentijnsnacht in 1943 herdacht.

Na een samenkomst in het gemeentehuis en een misviering vond aan het oorlogsmonument De Vleugel in de velden in De Donken een serene herdenkingsplechtigheid plaats.


Oud-burgemeester en sterke man achter de herdenking André Van Genechten verwelkomde maar liefst 37 vaandeldragers van vaderlandslievende verenigingen uit heel Vlaanderen, militaire hoogwaardigheidsbekleders, afgevaardigden van het Geheim Leger, leden van Vaderlands Vredelievend Meerhout, het gemeenebestuur en zelfs schoolkinderen van De Duizendpoot, die op een vakantiedag aanwezig wilden zijn. Een bijzonder welkomstwoord was er voor vier Britten: Andrew Mansen, James Harris, John Flint en Rod Slack, die The Royal British Legion en The Royal Air Force vertegenwoordigden.

Drie Britten gestorven

Tijdens valentijnsnacht 1943 overleefden drie van de zes Britse militairen de crash boven De Donken niet. De drie overlevenden zijn ondertussen ook overleden. Eén van de Britse gasten las een dankbrief voor van Pat Leonard, de 90-jarige weduwe van Norman Leonard, een van de overlevers van de crash. De vrouw drukte in de brief haar onbeschrijflijke vriendschap uit die groeide tussen mensen van twee landen en hoopte dat die vriendschap voor eeuwig mag bestendigd blijven.


Na het neerleggen van bloemen en het luisteren naar de Brabançonne en God Save The Queen, verplaatste het gezelschap zich naar de zaal van Ons Volkshuis waar het herdenkingsmoment werd verdergezet tijdens een informeel samenzijn. (EJM)