Wijkraad vraagt dat stad bewoners betrekt bij projecten

De Wijkraad Centrum heeft een visietekst overgemaakt aan de Mechelse politieke partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het is een pleidooi voor meer bewonersparticipatie. De leden vragen de politici onder meer om bewoners vroegtijdig te betrekken bij plannen en projecten. "Wat niet vooraf besproken is, komt wel achteraf op tafel - of harder, op straat", waarschuwt de Wijkraad, die onder meer verwijst naar de heraanleg van de Speecqvest. Sinds begin deze bestuursperiode worden de wijk- en dorpsraden niet meer ondersteund en niet meer erkend als overlegpartner. Ze maakten plaats voor andere vormen van inspraak, maar dat verliep met vallen en opstaan. (WVK)