Ward Adriaens krijgt Geuzenpenning 2017

Foto Marc Aerts

De Mechelse Geuzenpenning 2017 gaat naar Ward Adriaens. De penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon of vereniging die vanuit het vrijzinnig gedachtengoed een positieve invloed heeft uitgeoefend in de regio.Dit keer is het dus aanAdriaens, historicus, auteur en oud-conservator van het Joods Museum voor verzet en deportatie. Hij zorgt met zijn geschriften en voordrachten steeds voor een kritische kijk op de geschiedenismet een pleidooi voor vrijheid, gelijkheid en verbondenheid. De Geuzenpenning is een samenwerking tussen het vrijzinnig centrum De Schakel en HVV, Vrijzinnig Mechelen, Willemsfonds Mechelen, Vermeylenfonds Mechelen, HVV MeLeMo en het huisvandeMens Mechelen .


(EDT)