Vrijwilligers maken kennis met gemeentearchief

Foto Wannes Vansina

Enkele geëngageerde Muizenaars hebben in Depot Rato kennisgemaakt met het archief van hun gemeente. Dat was sinds de fusie met Mechelen in 1977 al niet meer geopend geweest. Bedoeling was met de eerste actie een breed algemeen inzicht te krijgen in de inhoud van het archief. De vrijwilligers hopen in het archief interessante informatie terug te vinden voor het boek dat ze willen schrijven over de moderne geschiedenis van Muizen.


(WVK)