Verwijderen 'sluikstortvuilbakken' zet kwaad bloed

Het weghalen van een 60-tal vuilbakken zet kwaad bloed bij een aantal Mechelaars. Volgens de stad werden ze echter overwegend gebruikt om huisvuil in te dumpen.

Het weghalen van de vuilbakken kadert in een vuilbakkenplan van de stad. "We hebben er 932 staan, na een evaluatie hebben we er een 60-tal weggehaald. Een minderheid omdat deze niet gebruikt werden, de meeste omdat ze systematisch werden gebruikt door mensen die de vuilbakken volpropten met hun huishoudelijk afval. De daders werden door middel van stickers op voorhand gewaarschuwd", zegt Patrick Zeeuws, hoofd van de Uitvoeringsdiensten. Of dat niet voor meer zwerfvuil gaat zorgen? "Deze aanpak kadert in een nette stad. Het is geen zicht als er systematisch rondom die vuilbakken wordt gesluikstort, want dat geeft pas een vuil beeld." Het plan beperkt zich overigens ook niet tot het weghalen van de vuilbakken. Nagegaan wordt welk type vuilbak waar best kan worden geplaatst en hoe vaak deze dan moeten worden leeggehaald. Daartoe komen er proefopstellingen. (WVK)