Trager rijden op drie verbindingswegen

De Mechelse gemeenteraad heeft beslist om de toegelaten snelheid op drie belangrijke verbindingswegen te verlagen. De maatregel moet de verkeersleefbaarheid verhogen.

In het eerste deel van de Nekkerspoelstraat komt een snelheidslimiet van 30km/u in plaats van de huidige 50km/u. De wijziging kadert in de gerealiseerde heraanleg en moet voor een veiligere verkeerssituatie zorgen aan de nabijgelegen school CDO Spoor 5.


Tussen de huidige snelheidszone 30 en de spoorwegbrug op de Brusselsesteenweg mag je nu nog 50km/u, maar dat verandert. Heel binnenkort zal je daar niet sneller dan 30km/u mogen. De aanpassing is nodig om trajectcontrole te realiseren tussen de Hoveniersstraat en de spoorwegbrug.


De invoering van trajectcontrole is ook de reden waarom de huidige toegelaten snelheid 70 km/u op het laatste stuk Liersesteenweg (aan de R6) wordt verlaagd naar 50 km/u. Een tweede argument is de aanleg van het kruispunt aan de toegangsweg naar het nieuwe ziekenhuis.


In Hombeek wordt de bebouwde kom uitgebreid met een deel van de Bankstraat, Zepstraat en deel van de Gijsbeekstraat. In de praktijk mag je daar nu overal ook niet sneller dan 50km/u, maar voor een overtreding binnen of buiten de bebouwde kom geldt een ander boetebedrag (het boetebedrag in de bebouwde is hoger). Dat was voor de politie niet weer te geven in een proces verbaal. (WVK)