Stad subsidieert taallessen voor laaggeletterde ouders

Twee Mechelse basisscholen zijn ingegaan op de oproep vanuit het Vlaams Strategisch Plan Geletterdheid om een samenwerking aan te gaan met de Centra voor Basiseducatie. De Sint-Pieterschool (Grote Nieuwendijkstraat) en De Puzzel (Leuvensesteenweg) stelden zich kandidaat met het oog op het organiseren van lessen Nederlands voor laaggeletterde ouders. De stad voorziet een subsidie van 15.862 euro. "Kennis van de Nederlandse taal bevordert ontegensprekelijk de integratie van anderstaligen. Als op en top Vlaamse centrumstad is dit één van de topprioriteiten in ons Mechels bestuursakkoord", zegt schepen van Integratie Marc Hendrickx. (WVK)