Sp.a wil snel oplossing voor buitenschoolse kinderopvang

Sp.a vindt dat er zo snel mogelijk een duurzame oplossing moet komen voor de buitenschoolse kinderopvang in Mechelen. In een aantal scholen, voornamelijk in Mechelen-Noord, is er nu een probleem ten gevolge van de verhuis van Stekelbees, vooral op woensdagnamiddag. "Heel wat ouders hebben hierdoor na de schooluren geen opvang voor hun kind. Het stadsbestuur moet een actievere rol opnemen in het zoeken naar oplossingen", zegt Caroline Gennez (sp.a). Ze trekt dinsdag naar de gemeenteraad met een aantal voorstellen. Ze roept de scholen om om de krachten te bundelen en de naschoolse opvang per wijk te clusteren en dat het stadsbestuur haar financiële en operationeel verantwoordelijkheid neemt. In de marge van het opvangprobleem pleit Gennez opnieuw voor de afschaffing van de boterhammentaks: het bedrag dat ouders in Mechelse scholen moeten betalen voor opvang. (WVK)