Secundair Freinetonderwijs boomt

Het secundair Freinet methodeonderwijs boomt in het Mechelse Busleyden Atheneum. Campus Caputsteen noteerde een stijging van liefst 28 procent van het aantal leerlingen, wat het totaal op 300 brengt. "In 2008 begonnen we met 1 Freinetklas, nu zijn dat er 14", zegt Roos Van Baelen, pedagogisch directeur van campus Caputsteen. "De participatieve, projectmatige en ervaringsgerichte manier van werken spreekt jongeren aan. De leerlingen staan mee aan het roer van hun leerproces. Alles vertrekt vanuit hun eigen leefwereld en interesses." (WVK)