Nieuwe brugdekken voor Smisstraat

Het verkeer tussen de Mechelse Arsenaalwijk en Muizen moet de komende weken omrijden. Infrabel vervangt in de Smisstraat de vier brugdekken, die dateren van 1905. De straat én het containerpark, gaan dicht.

De werkzaamheden gaan op 25 april van start met de bouw van een plateau in Hanswijk de Bercht, ter hoogte van de brug. Dat voor de plaatsing van een telescopische kraan. Vanaf 25 april tot 23 mei zal de straat zijn afgesloten richting containerpark - dat de hele maand onbereikbaar en dus gesloten zal zijn - en twee achterliggende woningen. De kraan zal de oude brugdekken verwijderen. De nieuwe zullen tijdens het Hemelvaartweekend worden ingereden met een speciaal mobiel platform. Ten gevolge van de werkzaamheden zal de Smisstraat zijn afgesloten van 7 tot 18 mei. Noch voetgangers en fietsers noch wagens hebben doorgang. Infrabel waarschuwt de buurtbewoners dat de werkzaamheden geluidshinder met zich zullen meebrengen, vooral op 10 mei wanneer de oude bruggen worden afgebroken. Er is al jaren sprake van deze werkzaamheden. Volgens Infrabel werd lang gezocht naar een nieuw ontwerp voor de brug vooral naar het aspect onderhoudsvriendelijkheid. (WVK)