Kinderketting voor propere lucht

700 LEERLINGEN SINT-PIETER, LYCEUM EN DE VLINDER VOEREN ACTIE

Schoolkinderen en buurtbewoners vormen een lange ketting door de straten.
David Legreve Schoolkinderen en buurtbewoners vormen een lange ketting door de straten.
"Wij willen propere lucht!" Meer dan 700 kinderen van basisscholen Sint-Pieter, Lyceum en De Vlinder aangevuld met ouders en buurtbewoners hebben woensdagochtend actie gevoerd voor betere luchtkwaliteit. Ze vormden een lange mensenketting doorheen Nekkerspoel.

"We moeten dringend actie ondernemen om betere luchtkwaliteit voor onze scholen te vragen." Dat was de conclusie een kleine maand geleden na een infoavond over luchtkwaliteit in de buurt. De kaarten van de Vlaamse Milieumaatschappij, de roetmetingen van Meetmee Mechelen, de meting van Greenpeace in de Sint-Pietersschool, alle tonen ze aan dat er een probleem is in Nekkerspoel. Op verschillende plaatsen kleurt de wijk op de kaart bloedrood en is de luchtkwaliteit even slecht als op de drukste plaatsen op de vesten.


De ouderverenigingen en directies van de drie scholen en buurtvereniging Thuis in Nekkerspoel sloegen de handen in elkaar voor 'de langste mensenketting van Nekkerspoel'. Daarmee eisten de deelnemers dat er dringend werk wordt gemaakt van gezondere lucht en een veilige omgeving om te leven, te leren en te werken. De Sint-Pietersschool en het Lyceum vragen ouders al langer om hun kinderen te voet of met de fiets naar school te laten komen (naar De Vlinder komen de meeste sowieso met de schoolbus).


"Elke auto die niet gebruikt wordt, betekent een bijdrage aan luchtkwaliteit en veiligheid", zegt Lyceumdirecteur Wendy Heremans. "Al is het heel dubbel, want we beseffen heel goed dat de verkeerssituatie niet optimaal is. We moeten iedereen ervan zien te overtuigen dat autogebruik stopt waar de veiligheid van kinderen in gevaar komt."

De deelnemers eisen dat er werk wordt gemaakt van gezondere lucht.
David Legreve De deelnemers eisen dat er werk wordt gemaakt van gezondere lucht.

Vervuiling

Bedoeling van de actie was om ook eens te laten zien hoeveel kinderen er wel schoollopen in de buurt. "Meer en meer blijkt hoe slecht de invloed van de luchtkwaliteit is voor kinderen. In onze kinderen zit de vervuiling die wij als ouders hebben opgenomen", zegt Christophe Johanns van Thuis in Nekkers-poel.


De actievoerders zijn voorstander van schoolstraten, straten die bij het begin en einde van de school worden afgesloten. "Kijk naar de Go Shil! Vroeger was het daar een grote chaos aan de schoolpoort, nu twee straten zijn afgesloten is er geen auto te veel. Mensen hebben soms een duwtje in de rug nodig om met de fiets naar school te komen", zegt Arne Daneels.

Verplaatsingen

Schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen) is blij met de actie, omdat deze mensen aanzet om na te denken over hun verplaatsingen. "We kunnen niet tegen de sterren op autokilometers blijven produceren." Als de vraag gesteld wordt, zal de stad de mogelijkheid van schoolstraten onderzoeken. Volgens de schepen is het wel belangrijk dat er een draagvlak is in de buurt. Ze geeft nog mee dat de stad het engagement aanging om de schoolomgevingen te vergroenen. De invoering van een lage emissiezone is pas voor 2020.