Gratis kinderopvang voor werklozen

38 VOLT WERKT DREMPEL OM BAAN TE ZOEKEN WEG

Coördinatrice Gabriella De Francesco in kinderdagverblijf 38 Volt.
Foto David Legreve Coördinatrice Gabriella De Francesco in kinderdagverblijf 38 Volt.
Mechelen heeft gisteren 38 Volt

geopend, een kinderdagverblijf dat als doel heeft om de ouders aan een baan te helpen. Een gebrekkige toegang tot


kinderopvang vormt immers vaak een drempel voor ouders om opleidingen te volgen, werk te zoeken of om te werken, met kinderarmoede tot gevolg.


De afgelopen maanden werden de voormalige Pidpa-kantoren in de Caputsteenstraat na jarenlange leegstand omgevormd tot een kinderopvang, een investering van één miljoen euro.


Vanaf maandag staan drie kinderverzorgsters klaar om de eerste kindjes op te vangen, maar daarnaast beschikt 38 Volt ook over een gezinsbegeleidster. Haar doel: ouders in samenwerking met partners actief begeleiden naar werk.

Cv leren schrijven

"Vooraleer we een kindje bij ons opvangen, gaan zij op huisbezoek om het project uit te leggen. Vervolgens gaan ouders met ons het engagement aan dat ze werk zullen zoeken. We bekijken dan wat de noden zijn. Sommigen weten niet hoe te beginnen aan een zoektocht naar werk. Mogelijk moeten ze eerst een cv leren schrijven, een opleiding volgen of papieren in orde brengen. De kinderen worden dan door ons professioneel opgevangen", legt coördinator Gabriella De Francesco uit.


38 Volt wil ook de drempel naar kinderopvang wegnemen. Ouders betalen niet voor de opvang. "Voor veel mensen is kinderopvang vanzelfsprekend, maar dat is niet voor iedereen zo. In sommige culturen of voor sommige mensen is het echt ongewoon om kinderen te laten opvangen door anderen. We willen de drempels wegnemen en hen wijzen op de kwaliteit van de kinderopvang", zegt schepen van Welzijn Koen Anciaux (Open Vld).

Kinderarmoede

Hij wijst erop dat het project ook een manier is om kinderarmoede te bestrijden. "Ouders ondersteunen, begeleiden en kansen bieden, verlaagt het risico op armoede."


38 Volt werd gerealiseerd in het kader van PACE, een Europees project dat de toegang tot kinderopvang en werkgelegenheid wil verbeteren. Het draagt 600.000 euro bij. Het project loopt af in 2020. Bedoeling is tegen dan zeker 60 ouders te hebben geholpen.

Sociaal Huis of VDAB

"De globale werkloosheidscijfers voor Mechelen zitten in een dalende lijn, maar we blijven alert om specifieke doelgroepen extra te ondersteunen. Laaggeschoolden en nieuwkomers blijven oververtegenwoordigd in de werkloosheidsstatistieken", aldus nog schepen van Sociale Tewerkstelling Katleen Den Roover (N-VA). Toeleiding naar 38 Volt gebeurt veelal via het Sociaal Huis of de VDAB.


Momenteel loopt op www.crowdfundingmechelen.be een geldinzamelproject van 38 Volt voor de aanleg van een prikkeltuin: een tuin waarin kinderen kunnen ravotten en de natuur ontdekken.