Den Anker organiseert festival voor fondsenwerving

De Anker in Mechelen heeft gisteren op school het startschot gegeven van Tour Den Anker. Met dat groot fondsenwervingsproject wil de buitengewone basisschool geld inzamelen om onder meer fietsen en tablets te kopen en de speelplaats aan te passen. Het M-Decreet heeft immers zijn weerslag op de financiële middelen die ter beschikking gesteld worden van de school. Morgen vormt de vestiging in de Acaciastraat vanaf 11 uur het decor voor een 'kick-off festoval'. Jan De Smet (De Nieuwe Snaar) bijt de spits af met liedjes uit zijn cd 'Vinger in de lucht'. Vervolgens treden Robbe Verreth, The Borrowed Musicians, Warremma en The Fabiola Fun F*ckers op. Ook goochelaar Peter Pocus komt langs. Een kinderdorp met springkastelen, schminkstand, verteltent en volksspelen zorgen ervoor dat jonge bezoekers zich niet hoeven te vervelen. Info: www.tourdenanker.be. (WVK)