Cultuurraad vraagt nieuw cultuurcentrum

'Meer Cultuur voor meer Mechelaars.' Dat is de naam én de ambitie van het beleidsadvies van de Cultuurraad. Daarin staat onder meer de wens voor een nieuw cultuurcentrum, een punt uit het coalitieakkoord dat niet werd uitgevoerd.

Het beleidsadvies kwam tot stand na gesprekken met alle politieke partijen en twee denkavonden. "Opvallend is dat een aantal thema's over de partijen heen gedragen wordt, bijvoorbeeld decentralisatie van het cultuurleven, toegankelijkheid van cultuur voor iedereen en een laagdrempelig cultuurloket", zegt voorzitter Frans De Wachter. De Cultuurraad laat zich in het advies ook kritisch uit over onder meer het gebrek aan personeel. "Er werd de laatste jaren zeer veel geïnvesteerd in stenen, maar veel te weinig in mensen. Dat trend is nefast voor alles wat met cultuur te maken heeft."


Het adviesorgaan wil ook dat het gebruik van de stedelijke infrastructuur "opnieuw democratisch wordt gemaakt zodat de activiteiten van de verenigingen rendabel kunnen zijn". Ook vraagt de Cultuurraad een nieuw cultuurcentrum aan de Speecqvest, met een grote podiumzaal, repetitieruimtes en een cultuurcafé.


De bouw van een volwaardige hedendaagse podiumzaal met 800 zitplaatsen was volgens het huidige bestuursakkoord nochtans een must, maar er kwam niks van in huis.


"Het project zit nog in onderzoeksfase", zegt cultuurschepen Björn Siffer (Groen). Wat personeel betreft, geeft hij aan dat met het oog op de opening van het museum en de bib extra mensen werden aangeworven. (WVK)