Colomakerk heropent in 2017

VOLLEDIGE RESTAURATIE INTERIEUR VOLGT PAS IN 2020

De Sint-Jozef-Colomakerk heropent in de tweede helft van 2017 na zeventien jaar de poorten. Het godshuis zal dan niet langer uitsluitend bestemd zijn voor de eredienst, er zullen ook socio-culturele activiteiten plaatsvinden, zoals concerten en tentoonstellingen. Eerst worden noodzakelijke werken aan het interieur uitgevoerd, de volledige binnenrestauratie volgt in 2020.

De neogotische parochiekerk aan de Tervuursesteenweg ging in februari 2000 dicht nadat houtworm was aangetroffen in het dakgebinte. De restauratie werd een lange lijdensweg. Er was zelfs sprake van de afbraak van de kerk. Stilaan mogen de gelovigen toch hoop beginnen koesteren. Tegen augustus zou de restauratie van de buitenzijde van het monument klaar moeten zijn.


De staat van het interieur laat evenwel een heropening nog niet toe. De stad verwacht dat de restauratiepremie voor het interieur pas in de loop van 2019 toegekend zal worden, wat betekent dat de uitvoering pas voor 2020 is. Het stadsbestuur zal daar niet op wachten. "Na afloop van de huidige werken (aan de buitenkant, red.) start een soort van tussenfase, waarin we de meest noodzakelijke restauratiewerken en herinrichtingswerken (aan de binnenkant, red) al uitvoeren. Als die klaar zijn, kan volgend jaar de kerk in gebruik genomen worden, weliswaar met niet-gerestaureerde muren en gewelven", vertelt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld).

Keuken en sanitair

Het inrichtingsplan houdt meer in dan een gebedsruimte alleen. Zo komt er een afgescheiden ruimte in de zuidelijke zijbeuk met vestiaire, onthaal, kitchenette, sanitair en berging. Daarnaast komen er ook twee gebogen schuifwanden, die het mogelijk maken om het kerkgebouw op te delen. "Het ontwerp van de herinrichting is een lang traject geworden met veel betrokken partijen: stad, kerkfabriek, plaatselijke geloofsgemeenschap en bisdom. Het resultaat is een multifunctionele kerk die het buurtleven meer dan ooit zal doen heropleven", verwacht de schepen. Ook concerten, tentoonstellingen, voordrachten en bijeenkomsten zullen er hun plaats hebben, zolang ze het sacrale karakter van de kerk niet verstoren.


Jan Van Gils van de parochieploeg van Coloma kan haast niet wachten op de heropening. "Het duurt allemaal zo vreselijk lang. Overal sluiten kerken, de onze geraakt niet open", ondervindt hij. Het is verbazingwekkend dat er nog een parochiewerking bestaat, zeventien jaar na de sluiting van de kerk. Nog wekelijks komen een honderd parochianen naar de mis in parochiezaal 't Kranske. "Het is merkwaardig, maar onze parochie staat in Mechelen bekend als een van de meest dynamische. Tijdens de diensten wordt er gezongen, is er ambiance", zegt Van Gils. Hoe dat komt? "Het gebeurt gewoon", vult de penningmeester van de kerkfabriek, Herman Stevens, aan. "Is het een wonder? Daar laat ik een ander over discussiëren." Volgens de penningmeester blijft 't Kranske na de heropening van de kerk dienst doen als parochiezaal.