"Risico KV Mechelen voor stadskas is beperkt"

"100 procent uitsluiten kan je niks, maar het risico is zeer beperkt." Schepen van Financiën Stefaan Deleus (CD&V) acht de kans klein dat de problemen bij KV Mechelen grote gevolgen kunnen hebben voor de Mechelse stadskas.

Gemeenteraadslid Karel Geys (sp.a) zei donderdag erg bezorgd te zijn over de stadswaarborg van in totaal 12 miljoen euro die de stad verleende aan KV Mechelen. De laatste ter waarde van 10 miljoen werd, voor de financiering van de nieuwe hoofdtribune in het stadion, in mei goedgekeurd. Sp.a onthield zich toen. "Als de NV failliet gaat of ontbonden wordt, dient de Mechelse belastingbetaler het geld aan de bank te betalen. Een kleine catastrofe", aldus Geys. Volgens Deleus is de kritiek niet meer dan "stemmingmakerij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen". "Om het in voetbaltermen te zeggen: Geys slaat heel wat stationnetjes over en trapt meteen op doel. Op dit moment is het gerechtelijk onderzoek bezig en spreken we enkel nog van verdachten. Er is nog niks bewezen." Maar mocht het toch zover komen dat de affaire zou leiden tot de ondergang van de club, dan nog is volgens Deleus het risico voor de stad Mechelen beperkt, al volgt ze het dossier wel op de voet op. Zo vroeg het stadsbestuur gisteren informatie op bij de club over de stand van zaken.

Som recupereren

"Onze borgstelling geldt pas in tweede orde. De bank is verplicht eerst de hypotheek uit te winnen en daarna pas komt de stad in beeld. Maar mocht het ooit zover komen, dan zullen we de som grotendeels kunnen recupereren op de eigendommen van KV Mechelen en op de dan schuldig verklaarden, die dan hoogstwaarschijnlijk persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld." De stad is op de stadswaarborg en op de in erfpacht gegeven eigendommen - waar geen risico aan verbonden is - verder op geen enkele wijze betrokken bij KV Mechelen. Deleus zit vooral in met de fans, zeker zij voor wie een abonnement veel geld is. "Heel erg mochten zij het slachtoffer worden van deze zaak." (WVK)