Wie wil ridder of jonkvrouw zijn?

DOMEIN DE RENESSE ZOEKT KASTEELBEWAARDER

V.l.n.r.: burgemeester Harry Hendrickx, schepen Dries Van Dyck, voorzitter van de vzw Domein de Renesse Michel Grootjans en ondervoorzitter Karel Proost aan het kasteel.
Laenen V.l.n.r.: burgemeester Harry Hendrickx, schepen Dries Van Dyck, voorzitter van de vzw Domein de Renesse Michel Grootjans en ondervoorzitter Karel Proost aan het kasteel.
Domein de Renesse is op zoek naar een nieuwe kasteelbewaarder. Wie er dus altijd van gedroomd heeft om kasteelheer of -dame te zijn, kan de kans wagen. Je betaalt wel een kleine huur van 260 euro per maand, wordt niet betaald én je krijgt een goedgevuld takenpakket. De spoken horen er vanzelfsprekend ook bij.

Kasteel de Renesse is vermoedelijk ergens in de vijftiende eeuw ontstaan, maar werd in de loop van de geschiedenis verschillende keren bijna volledig vernield of afgebroken en weer verbouwd of heropgebouwd. Tijdens de beide Wereldoorlogen, werd het kasteel ook bezet door de Duitsers. Nadien ontstond ook het gerucht van het kasteelspook. Een Duitse onderofficier pleegde een moord en zelfmoord en zijn geest blijft er rondwaren. Paranormal Research Europe zou dat overigens eerder dit jaar ook op beeld hebben kunnen vastleggen. Dus tegen wat vreemde geluiden moet je als nieuwe kasteelbewoner ook wel tegenkunnen.

Maurice Momerency (84) en Vic Druyts (64) waren 29 jaar conciërge.
Laenen Maurice Momerency (84) en Vic Druyts (64) waren 29 jaar conciërge.

260 euro huur

De huidige bewoners van het conciërgegedeelte van het kasteel hebben hun overeenkomst stopgezet. Zij verhuizen binnenkort zodat de vzw De Renesse, die sinds de jaren tachtig het kasteel in erfpacht heeft van de gemeente op zoek moet naar nieuwe bewoners. "Ze krijgen een appartement ter beschikking met twee slaapkamers, een badkamer, een woonkamer, keuken, een bureel en een kleine private tuin", zegt Michel Grootjans, voorzitter van de vzw. "Er is geen lift, dus de kandidaat-kasteelbewaarders zijn best nog goed te been. We vragen daarnaast ook een kleine huurvergoeding van 260 euro per maand. Je moet er natuurlijk ook rekening mee houden dat je op een toeristische plaats woont en dat er dus heel wat bezoekers passeren. De privacy is er dus niet altijd."

Takenpakket

Als conciërge krijg je ook geen loon per maand. De vzw mikt daarom in de eerste plaats op jonggepensioneerden of op koppels waarvan één van de twee niet werkt. "Want eigenlijk moet er wel bijna elke dag iemand bereikbaar zijn", zegt Grootjans. "De bewoners staan immers in voor het permanent bewonen van het kasteel en zorgen voor de algemene veiligheid, toegangscontrole en bewaking door het afsluiten van infrastructuur, toegangen, deuren en ramen dag in dag uit. Er wordt wel een jaarlijkse vakantie toegekend van vier weken. Ook bij feesten en dergelijke moet je de stock bijhouden en zorgen dat na het feest alles weer wordt afgesloten. Het onderhoud van het kasteel wordt gedaan door de poetsdienst van de gemeente." Daarnaast is er nog een heel takenpakket verbonden aan de functie van kasteelbewaarder.