Tien bezwaarschriften tegen bouw windmolens

Het openbaar onderzoek omtrent de geplande bouw van twee windturbines op de grens van Zoersel en Pulderbos heeft tien bezwaarschriften opgeleverd.

Eén van die bezwaren komt van de sportvliegclub in Oostmalle, die gevaarlijke toestanden vreest.


De firma Storm heeft al langer plannen voor de bouw van twee windmolens in de buurt van de E34 in Zoersel. De molens zouden een maximale tiphoogte krijgen van tweehonderd meter en kunnen jaarlijks zesduizend gezinnen van groene stroom voorzien. In het kader van Storms aanvraag werd de voorbije weken een openbaar onderzoek georganiseerd. Dat leverde exact tien bezwaarschriften op, veelal van omwonenden. Zij zijn beducht voor zaken als slagschaduw, geluidsoverlast en visuele vervuiling.


Ook de Aero Para Club Kempen - die opereert vanop het vroegere NAVO-vliegveld van Malle - leverde een bezwaarschrift af. "Windmolens plaatsen in de buurt van een vliegveld is geen goed idee", beweert Pascal Kempenaers van de vliegclub.


"In vogelvlucht ligt ons terrein een kilometer of twee verderop. De windmolens staan pal in een aanvliegroute. Wat als een onervaren piloot in slechte weersomstandigheden eens dringend moet landen? Dat geeft levensgevaarlijke toestanden. In Duitsland is er vorig jaar al eens een vliegtuigje tegen een windmolen gebotst."


De gemeente Zoersel zal de resultaten van het openbaar onderzoek binnenkort bezorgen aan de provincie. Het is uiteindelijk de bestendige deputatie die beslist of de nodige vergunningen al dan niet worden afgeleverd. Het Zoerselse schepencollege zal wel nog een advies formuleren, maar moet zich nog buigen over het dossier. (KDC)