Nieuw mobiliteitsplan in de maak

De gemeente Malle werkt aan een nieuw mobiliteitsplan en heeft daarvoor een studiebureau aangesteld. Dat bureau bekijkt de knelpunten op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid, maar heeft ook voorgesteld om de inwoners nauw te betrekken bij de opmaak van het plan. Het oude plan dateert al van 2000. Rekening houdend met de huidige knelpunten en de geopperde ideeën van de Mallenaren zal het studiebureau daarna concrete acties formuleren om de mobiliteit en verkeersveiligheid in onze gemeente te verhogen. Bedoeling is om het nieuwe mobiliteitsplan in 2019 goed te keuren. (VTT)