Gemeente evalueert alle fietspaden

De gemeente Malle start met een studie waarbij alle fietspaden op haar grondgebied geëvalueerd zullen worden. "Met een uitgebreide inventarisatie brengen we de huidige toestand van de fietsverbindingen in kaart. De bedoeling is dat we daarna alles evalueren en acties ondernemen om de mankementen weg te werken. De bedoeling is vooral om de fietsverbindingen veiliger en comfortabeler te maken. Zo gaan we bekijken of alle paaltjes langs fietspaden wel noodzakelijk zijn en waar nodig paaltjes ook vervangen. We bekijken ook of ze op de juiste afstand van elkaar staan. Ook de voorrangsregels zullen we overal duidelijk aanbrengen." (VTT)