Gemeente weigert flats in Beaulieuwijk

SCHEPENCOLLEGE HOUDT REKENING MET BEZORGDHEDEN BUURT EN HEEMKRING

Luc De Wilder van de Heemkundige Kring haalt opgelucht adem.
Foto Lukas Luc De Wilder van de Heemkundige Kring haalt opgelucht adem.
Er komen (voorlopig) dan toch geen dertig appartementen in de Beaulieuwijk in Machelen. Het schepencollege houdt rekening met de bezorgdheden van de omwonenden en heemkring Machala en weigert de bouwvergunning. De flats bedreigden twee historische villa's. Projectontwikkelaar Evillas kan wel nog in beroep gaan.

Een aantasting van het historisch karakter van de wijk, vrees voor mobiliteitsproblemen en te weinig groeninplanting: dat waren de drie bezwaren die de omwonenden en heemkring Machala hadden toen begin dit jaar bekend geraakte dat projectontwikkelaar Evillas dertig appartementen in de Beaulieuwijk wilde bouwen. Voor de heemkring was het verdwijnen van twee villa's, waaronder de historische Villa Reniers in de Pieter Schroonsstraat, een doorn in het oog. Er werden dan ook verschillende bezwaarschriften en een petitie ingediend. Met resultaat, want het schepencollege besliste onlangs om de projectontwikkelaar geen bouwvergunning te geven.

Te weinig uitleg

"Het klopt dat we dit project liever niet in deze wijk zien", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Dirk De Wulf (sp.a). "We volgen daarin de bezwaren van de buurt en de heemkring. In het dossier vinden we te weinig uitleg over de impact van het project op de mobiliteit terug. Daarnaast zijn er volgens ons onvoldoende garanties over de hoeveelheid groen in het binnengebied. Tot slot vinden we dat de historische site in de Beaulieuwijk bewaard moet blijven."


De schepen benadrukt dat de omwonenden een grote rol gespeeld hebben in de beslissing om de vergunning te weigeren. "We hebben bewust voor een infovergadering gekozen zodat ze exact wisten welke plannen er waren", aldus nog De Wulf. "Op die manier konden ze gefundeerde argumenten geven. Zo'n infosessie was helemaal niet verplicht, maar we wisten dat dit een gevoelig dossier zou worden. Daarom wilden we hen vanaf minuut één bij de ontwikkeling betrekken."


Luc De Wilder, voorzitter van heemkring Machala, is tevreden dat de gemeente de bouwvergunning weigerde. "In het verleden kregen dergelijke dossiers in Machelen wel al groen licht, dus we zijn opgelucht dat men hier de mening van de buurt gevolgd heeft. Het project past gewoonweg niet in deze historische wijk. Indien men de projectontwikkelaar carte blanche gegeven had, dan zou de toekomst van de hele wijk onder druk komen te staan."


De bouwvergunning mag dan wel geweigerd zijn door de gemeente, toch kan Evillas nog in beroep gaan bij de provincie. Bij Evillas was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar. Schepen Dirk De Wulf is ervan overtuigd dat - indien er beroep aangetekend wordt - de provincie de beslissing van de gemeente zal volgen. "De provincie zal wel duidelijk zien dat we de bouwvergunning om een terechte reden geweigerd hebben", besluit hij.