Tijdelijke bewoning in oud ziekenhuis

Vanaf 2 oktober opent het nieuwe ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) langs de Diestersteenweg in Maaseik. Het huidige ziekenhuis langs de Monseigneur Koningsstraat komt dus leeg te staan. Het stadsbestuur zoekt, in samenwerking met een studiebureau, naar een nieuwe en functionele invulling voor de ganse omgeving.


"Om leegstandsrisico's zoals vandalisme, diefstal en verval te minimaliseren werd gezocht naar een dienstverlener die het gebouw kan bewaken door bewoning. De woongelegenheden, die in het gebouw gecreëerd worden, worden tijdelijk ter beschikking gesteld, maar ze moeten vlot vrijgegeven kunnen worden wanneer het gebouw een nieuwe functie krijgt", zegt OCMW-voorzitter Marcel Raets. Prevenda leegstandbeheer uit Turnhout werd aangesteld om het leegstandbeheer te organiseren. "De rode draad is bewoning, maar er is ook ruimte voor creatief-productieve personen en voor startende ondernemers binnen de unieke combinatie wonen/werken. Mogelijke invullingen zijn: kantoren, creatieve ruimten, showrooms of studio's, vormgeving, design of beeldende kunst. Zij lenen het gebouw als tijdelijk onderkomen en wij zijn gevrijwaard van beschadiging van ons patrimonium." (GBO)