Actiegroep protesteert tegen vliegroute

30-TAL REGIOGENOTEN BUNDELT KRACHTEN TEGEN 'LEUVEN RECHTDOOR'

Koen Vandromme en Ludwig De Jaeghere van Facebookgroep 'Leuven rechtdoor' op de infovergadering.
Foto Baert Koen Vandromme en Ludwig De Jaeghere van Facebookgroep 'Leuven rechtdoor' op de infovergadering.
Een 30-tal bewoners uit alle hoeken van de Leuvense regio hebben het initiatief genomen om een actiegroep op te richten tegen de vliegroute 'Leuven rechtdoor'. "Eerstdaags stellen we een petitie op om druk te zetten bij de betrokken politici."

Woensdagavond verzamelden voor de eerste keer een 30-tal inwoners uit de brede rand rond Leuven om te kijken welke acties ze kunnen ondernemen als protest tegen de nieuwe vliegroute 'Leuven rechtdoor'. Wat meteen opviel, is dat er niet enkel mensen uit Holsbeek, Haacht, Rotselaar en Keerbergen aanwezig waren, maar ook inwoners van Wijgmaal, Kessel-Lo en zelfs Pellenberg. Die laatste zijn gemeentes die vroeger nauwelijks te maken kregen met lawaaihinder van de vliegtuigen, maar nu de route sinds 6 maart veranderd is en de Leuvense regio meer vluchten te slikken krijgt, is ook bij hen de rust ver te zoeken.

Eénzijdige beslissing

Voor alle aanwezigen op de infovergadering staat het vast dat de huidige situatie zo niet verder kan. "Wij zijn zeker niet tegen vliegtuigen, maar de éénzijdige manier waarop staatssecretaris Wathelet deze beslissing heeft genomen, kunnen wij niet aanvaarden", leggen Ludwig De Jaeghere en Koen Vandromme uit. Zij zijn de trekkers van de facebookpagina 'Leuven rechtdoor', die sinds eind mei al meer dan 400 volgers heeft. "Het is gewoon niet te begrijpen dat er geen overleg is geweest met de betrokken gemeentes of de inwoners, laat staan dat er een studie is geweest omtrent de milieueffecten. Daarom zullen we eerstdaags een petitie opstarten. Het is vijf voor twaalf, want we willen onze eisen op tafel leggen nog voor de nieuwe Vlaamse regering is gevormd."


De kans is groot dat u de komende dagen dan ook een foldertje in de bus krijgt of bij de lokale winkelier een flyer of petitie ziet liggen. "Het gaat hier niet over vier man en een paardenkop hé. Door de nieuwe vliegroute zijn meer dan 100.000 mensen getroffen door lawaaihinder. We willen iedereen wakker schudden om te protesteren tegen dit 'concentratieplan', want het gaat hier duidelijk niet over een spreiding. Er zijn altijd gemeentes geweest die met dalende vliegtuigen te maken kregen, maar nu ligt de frequentie veel hoger en zijn ook de stijgers erbij gekomen. We zullen dus zo snel mogelijk de straat optrekken om van deur tot deur zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Enkel zo kunnen we ons draagvlak vergroten en hopelijk voldoende druk zetten bij de betrokken politici."

Herent trekt zich terug

De gemeentes Haacht, Holsbeek, Kampenhout, Keerbergen en Rotselaar trokken al aan de alarmbel en dienden een gezamenlijke klacht in. Ook Herent was daar aanvankelijk bij, maar bizar genoeg is het gemeentebestuur op haar stappen teruggekeerd en stuurde ze een bericht rond dat ze toch achter de vliegroute 'Leuven rechtdoor' blijft staan. Lubbeek diende dan weer een individuele klacht in, maar zal zich naar alle waarschijnlijkheid aansluiten bij de andere protesterende gemeentes.


Wie zelf een klacht wil indienen, kan daarvoor terecht op de website www.airportmediation.be. Je kan een klacht ook per fax (02/277 48 69) verzenden of per brief versturen naar de ombudsdienst van de luchthaven (Raketstraat 90, 1130 Brussel). Om ervoor te zorgen dat de klacht geldig is, vermeld je best wel je naam en exacte adresgegevens.