Sint-Amandus op zoek naar schatten

Lukas

In de Sint-Amandus basisschool hebben leerlingen en leerkrachten het schooljaar ingezet met een schattenjacht in het thema 'Op zoek naar schatten...dwars door alles heen'. Twee leerkrachten verkleed als cowboys zorgden voor de inleiding en er werd ook meteen samen een liedje gezongen. De kinderen kregen vervolgens een schatkaart en de zoektocht kon beginnen. Ook de ouderraad nam volop deel vanop hun piratenboot. Zij boden de ouders die hun kinderen naar school brachten ook een lekkere kop koffie aan.


(DBS)