Drie gemeenten krijgen subsidies voor WO I-herinneringen

Meise, Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel krijgen subsidies van de provincie Vlaams-Brabant voor hun onroerende erfgoedinitiatieven in het kader van honderd jaar einde van de Eerste Wereldoorlog.


Kapelle-op-den-Bos krijgt 5.000 euro voor de plaatsing van een nieuw herdenkingsmonument met groenaanleg op de begraafplaats in het centrum. Daarbij zullen ook elementen uit ontruimde grafzerken van oud-strijders verwerkt worden. Op de begraafplaatsen van Ramsdonk en Nieuwenrode komen dan weer pancartes met QR-codes die informatie over de daar begraven slachtoffers en oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog geven. Op 11 november wordt dit alles onthuld.


In Londerzeel worden de oud-strijdersperken op alle begraafplaatsen dan weer heringericht. Op het kerkhof langs de Berkenlaan komt bovendien een nieuw herdenkingsmonument. Ook hiervoor maakt de provincie 5.000 euro vrij. Tot slot gaat 3.000 euro naar het project met infoborden langs het herdenkingswandelpad Slag van Imde in Meise. Bij die Slag van Imde werden op 24 augustus 1914 85 Belgische soldaten gedood en tientallen verwond. De onthulling van het wandelpad vindt op 24 augustus plaats. (RDK)