Man die ontwikkeling handelscentrum tegenhoudt, staat open voor gesprek

Grote boosdoener voor de aanklager is het gebouw waar de zwarte cirkel rond getrokken is.
RV Grote boosdoener voor de aanklager is het gebouw waar de zwarte cirkel rond getrokken is.
Na het bezwaar van één persoon heeft de Raad van State het GRUP Adelberg - Dorp West vernietigd. De vernieuwende projecten die handel en wonen combineren, worden dus op langere termijn geschoven. "Ik ben helemaal niet tegen ontwikkeling, maar het gebouw van 29,5 meter neemt negen maanden lang de halve dag de lichtinval in mijn woning af", vertelt de persoon in kwestie.

In 2012 was er al eens een arrest en toen paste Lommel de plannen aan. Het hoogteaccent werd opnieuw vastgelegd. "Na besprekingen met schepen van ruimtelijke ordening Walter Cremers (sp.a) heeft de stad het hoge gebouw veertien meter naar achter geplaatst op de planningen. Het gebouw is nu echter 29,5 meter hoog in plaats van 21 meter. Het effect van een beperkte lichtinval voor mij blijft dus gelden. Eigenlijk zouden er op die plaats enkel gebouwen van vier verdiepingen mogen komen, dit gebouw is acht bouwlagen hoog. Alle omwonenden van het park hebben zich trouwens moeten houden aan strikte bouwregels. Waarom zouden deze plots niet meer gelden ?", vertelt de aanklager.


Ondanks positief advies van de Eerste Auditeur Afdelingshoofd gaf de Raad van State de man gelijk. "Niet echt een verrassing voor ons. Mijn cliënt is altijd bereid tot een gesprek, dus misschien moet de stad hem nu maar eens contacteren", onderstreept advocaat Wim Mertens. De indiener van het bezwaarschrift voelt zich - ondanks de ontgoochelende reacties van Cremers en burgemeester Vanvelthoven (sp.a) - niet onder druk gezet. "In de loop der jaren heb ik een dik vel gekregen."


Cremers liet al weten dat hij met de betrokken partijen een alternatief zal uitwerken. "Ook in het verleden waren er al contacten met hem, maar die zijn nooit constructief geweest. Hopelijk kan dat nu wel. Ik beschouw de rechtbank als een laatste middel en vind het jammer dat alles via deze weg is moeten gebeuren. Zelf ben ik in elk geval bereid om een oplossing te bekomen", zegt de bewoner van Adelbergpark. (BVDH)